Regeling registratie gegevens militaire luchthavens met luchthavenregeling

[Regeling vervallen per 17-06-2013.]
Geldend van 01-11-2010 t/m 16-06-2013

Regeling houdende regels omtrent het registreren en verstrekken van milieu-informatie over militaire luchthavens (Regeling registratie gegevens militaire luchthavens met luchthavenregeling)

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 10.43 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-06-2013]

De Minister van Defensie:

  • a. registreert op basis van aantal oefenweken en kerngegevens en ervaringscijfers inzake starts en landingen gegevens van het feitelijk gebruik van een militaire luchthaven waarvoor een luchthavenregeling is vereist;

  • b. plaatst de gegevens van het feitelijk gebruik van een militaire luchthaven waarvoor een luchthavenregeling is vereist, jaarlijks op de website van het Ministerie van Defensie.

Artikel 2

[Vervallen per 17-06-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 17-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling registratie gegevens militaire luchthavens met luchthavenregeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina