Besluit wijzigingen Handleidingen voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap [...] hervorming van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van het Koninkrijk van 8 oktober 2010, nummer 2010/2, houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de Handleidingen voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 in verband met de staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010

Artikel I

 • A [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • B [Red: Wijzigt de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.]

 • C [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • D [Red: Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba.]

 • E [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • F [Red: Wijzigt de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.]

 • G [Red: Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba.]

 • H [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • J [Red: Wijzigt de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.]

 • K [Red: Wijzigt de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.]

 • L [Red: Wijzigt de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.]

 • M [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • N [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • O [Red: Wijzigt de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.]

 • P [Red: Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba.]

 • Q [Red: Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba.]

 • R [Red: Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba.]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en de voor publicatie geëigende bladen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden geplaatst.

Den Haag, 8 oktober 2010

De Minister van Justitie van het Koninkrijk,

namens deze:

de directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

R.K. Visser

Terug naar begin van de pagina