Tijdelijke wet officiële talen BES

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 14-10-2010 t/m 31-12-2010

Tijdelijke wet officiële talen BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze wet wordt verstaan onder:

  • a. overheid: de organen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • b. ingezetenen: inwoners van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevestigde lichamen die niet tot de overheid behoren;

  • c. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

De officiële talen zijn het Engels, het Nederlands en het Papiamentu.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 In de schriftelijke en mondelinge communicatie met ingezetenen bedient de overheid zich van één van de officiële talen.

  • 2 Indien door een ingezetene een voorkeur voor één van de officiële talen kenbaar is gemaakt, bedient de overheid zich voor zover mogelijk van die taal. Indien de overheid zich niet van die taal bedient, wordt zulks gemotiveerd.

  • 3 Indien schriftelijke communicatie een beschikking inhoudt of belangrijke rechtsgevolgen kan hebben, is het tweede lid niet van toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemene informatieverstrekking door de overheid geschiedt in ten minste één officiële taal.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet officiële talen BES.

Terug naar begin van de pagina