Regeling aanwijzing met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling aanwijzing met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen BES

Artikel 1

Periodieke uitkeringen ter overbrugging van een periode van werkloosheid als gevolg van onvrijwillig ontslag wegens reorganisatie van een lichaam worden gelijkgesteld met wachtgeld.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen BES.

Terug naar begin van de pagina