Besluit grenzen openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van 30 september 2010, houdende vaststelling van de grenzen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit grenzen openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2010, nr. 2010-0000561155, CZW/WSG;

Gelet op artikel 4a van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 september 2010, nr. W04.10.0419/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2010, nr. 2010-0000628572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onverminderd artikel 2 vallen de grenzen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen met de buitengrens van de territoriale zee van het Koninkrijk rond elk van de desbetreffende eilanden, zoals vastgesteld in de Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk.

Artikel 2

 • 1 Met inachtneming van het vierde lid, wordt de grens tussen het openbaar lichaam Sint Eustatius en het openbaar lichaam Saba gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven:

  • A: 17° 43’ 30.7” N 63° 01’ 33.7” W

  • B: 17° 41’ 06.0” N 63° 02’ 52.7” W

  • C: 17° 39’ 00.7” N 63° 04’ 03.9” W

  • D: 17° 35’ 54.0” N 63° 05’ 47.8” W

  • E: 17° 34’ 47.8” N 63° 06’ 23.3” W

  • F: 17° 34’ 17.7” N 63° 06’ 39.8” W

  • G: 17° 33’ 09.3” N 63° 07’ 12.7” W

  • H: 17° 32’ 14.5” N 63° 07’ 39.5” W

  • I: 17° 29’ 44.0” N 63° 09’ 05.7” W

  • J: 17° 25’ 00.7” N 63° 11’ 55.0” W

 • 2 De ligging van de hierboven beschreven punten is uitgedrukt in lengte en breedte volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).

 • 3 De grenslijn is bij wijze van illustratie ingetekend op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde kaart.

 • 4 In noordelijke richting is het eindpunt van de grenslijn tussen het openbaar lichaam Sint Eustatius en het openbaar lichaam Saba het snijpunt van het eerste lijnstuk van deze grenslijn met de buitengrens van de territoriale zee, en in zuidelijke richting is het eindpunt van de grenslijn het snijpunt van het laatste lijnstuk van deze grenslijn met de buitengrens van de territoriale zee.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit grenzen openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vijfde oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina