Regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES

Geldend van 14-10-2017 t/m heden

Regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES

Artikel 1

Als middelen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f, van de Opiumwet 1960 BES worden aangewezen de middelen, die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage. De bijlage bevat in lijst I een opsomming van harddrugs en in lijst II van soft drugs.

Artikel 2

Ingetrokken worden de volgende beschikkingen:

  • a. de Ministeriële beschikking van de 27ste augustus 1986 (P.B. 1986, no. 116) ter uitvoering van artikel 3, eerste lid onder g van de Opiumlandsverordening (P.B. 1960, no. 65);

  • b. de Ministeriële beschikking van de 22ste mei 1987 (P.B. 1987, no. 50) tot vaststelling van een nieuwe lijst behorende bij de Ministeriële Beschikking 27ste augustus 1986 (P.B. 1986, no. 116) ter uitvoering van artikel 3, eerste lid onder g van de van de Opiumlandsverordening (P.B. 1960, no. 65);

  • c. de Ministeriële beschikking van de 10de augustus 1988 (P.B. 1988, no. 58) ter uitvoering van artikel 3, eerste lid onder g van de van de Opiumlandsverordening (P.B. 1960, no. 65); en

  • d. de Ministeriële beschikking van de 23ste juli 1990 (P.B. 1990, no. 59) ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder g van de van de Opiumlandsverordening (P.B. 1960, no. 65).

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij geplaatst is.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES.

Bijlage behorende bij de Regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES

Lijst I

International Non-proprietary Name (INN) *

andere benamingen

nadere omschrijving

25B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethaanamine

25C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethaanamine

25I-NBOMe

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethaanamine

4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-amine

4-FA

4-fluoramfetamine

5-IT

5-(2-aminopropyl)indol

acetorfine

 

acetyl-alfa-methylfentanyl

N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-acetanilide

acetyldihydrocodeïne

4,5-epoxy-3-methoxy-N-methylmorfinan-6-yl-acetaat

acetylfentanyl

N-(1-Fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamide

acetylmethadol

 

AH-7921

3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide

alfacetylmethadol

 

alfameprodine

 

alfamethadol

 
 

alfa-methylfentanyl

N-[1(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

 

alfa-methylthiofentanyl

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

α-PVP

alfa-pyrroldinevalerofenon

alfaprodine

 

alfentanil

 

allylprodine

 

AM-2201

[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naftaleen-1-yl)methanon

amfetamine

 

amineptine

 

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

anileridine

 

benzethidine

 

benzylmorfine

3-benzoyloxy-4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

betacetylmethadol

 

beta-hydroxy-3-methylfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]-propionanilide

betameprodine

 

betamethadol

 

betaprodine

 

bezitramide

 

bolkaf

alle delen van de plant Papaver somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad

brolamfetamine

 

cathinon

 
 

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyfenetylamine

2C-I

2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine

2C-T-2

2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine

2C-T-7

2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine

clonitazeen

 

cocablad

bladeren van planten van het geslacht Erythroxylon

cocaïne

(-)-3-beta-benzoyloxytropaan-2-beta-carbonzure methylester

codeïne

4,5-epoxy-3-methoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

codoxim

 

concentraat van bolkaf

het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden

desomorfine

 

dexamfetamine

 

dextromoramide

 

dextropropoxyfeen

 

diampromide

 

diëthylthiambuteen

 

N,N-diëthyltryptamine, DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indol

difenoxine

 

difenoxylaat

 

dihydrocodeïne

 

dihydroethorfine

7,8-dihydro-7-alfa-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethano-tetrahydro-oripavine

dihydromorfine

4,5-epoxy-N-methylmorfinan-3,6-diol

dimefeptanol

 

dimenoxadol

 

2,5-dimethoxyamfetamine, DMA

(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine, DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine

2,5-dimethoxy-4-methamfetamine, STP, DOM

2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylfenethylamine

dimethylthiambuteen

 

N,N-dimethyltryptamine, DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol

dioxafetylbutiraat

 

dipipanon

 

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

drotebanol

 

ecgonine

3-hydroxy-2-tropaancarbonzuur

N-ethyl-3,4-methyleendioxy-amfetamine, N-ethyl-MDA

(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methyleen-dioxy)fenethylamine

ethylmethylthiambuteen

 

ethylmorfine

4,5-epoxy-3-ethoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

eticyclidine

 

etonitazeen

 

etorfine

 

etoxeridine

 

etryptamine

 

fenadoxon

 

fenampromide

 

fenazocine

 

fencyclidine

 

fenetylline

 

fenmetrazine

 

fenomorfan

 

fenoperidine

 

fentanyl

 

folcodine

 

furethidine

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-fenyl-piperidine-4-carbonzure ethylester

GHB

4-hydroxyboterzuur

hennepolie

concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie

heroïne, diamorfine

4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diyl-diacetaat

hydrocodon

 

hydromorfinol

 

hydromorfon

 

N-hydroxymethyleen-dioxy-amfetamine, N-hydroxyMDA

(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethyl]hydroxylamine

hydroxypethidine

 

isomethadon

 

JWH-018

naftaleen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

ketobemidon

 

levamfetamine

 

levofenacylmorfan

 

levomethamfetamine

(-)-N,alfa-dimethylfenethylamine

levomethorfan

 

levomoramide

 

levorfanol

 

lysergide

LSD

 

MDPV

3,4-methyleendioxypyrovaleron

mecloqualon

 

mefedron

4-methylmethcathinon

mescaline

3,4,5-trimethoxyfenethylamine

metamfetamine

 

metamfetamine racemaat

 

metazocine

 

methadon

 

methadon-tussenproduct

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan

methaqualon

 

methcathinon

(2-methylamino)-1-fenylpropaan-1-on

2-methoxy-4,5-methyleendioxyamfetamine, MMDA

2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methyleendioxy)- fenethylamine

4-methylamfetamine, 4-MA

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-oxazoline

methoxetamine

2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon

methyldesorfine

 

methyldihydromorfine

 

3,4-methyleendioxymethamfetamine, MDMA

(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethylamine

methylfenidaat

 

3-methylfentanyl

N-(3-methyl-1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide

MPPP

1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionaat (ester)

4-methylthioamfetamine, 4-MTA

4-methylthio-alfa-methylfenethylamine

3-methylthiofentanyl

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

methylon

(RS)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyfenyl)propaan-1-on

metopon

 

moramide-tussenproduct

2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropaan-carbonzuur

morferidine

 

morfine

4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol

morfine-methobromide

4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol methylbromide

MT-45

1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine

morfine-N-oxide

4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methyl-7-morfine

myrofine

 

nicocodine

 

nicodicodine

 

nicomorfine

 

noracymethadol

 

norcodeïne

 

norlevorfanol

 

normethadon

 

normorfine

 

norpipanon

 

opium

het gestremde melksap, verkregen van de plant Papaver somniferum L.

oripavine

3-O-demethylthebaine

6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol»

oxycodon

 

oxymorfon

 

para-fluorfentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide

parahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

para-methoxyamfetamine, PMA

p-methoxy-alfa-methylfenethylamine

 

para-methoxymethamfetamine, PMMA

N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan

 

PEPAP

1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinolacetaat (ester)

pethidine

 

pethidine-tussenproduct A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

pethidine-tussenproduct B

4-fenylpiperidine-4-carbonzure ethylester

pethidine-tussenproduct C

1-methyl-4-fenylpiperidine-4-carbonzuur

piminodine

 

piritramide

 

proheptazine

 

properidine

 

propiram

 

psilocine

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

psilocybine

 

racemethorfan

 

racemoramide

 

racemorfan

 

remifentanil

 

rolicyclidine

 

secobarbital

 

sufentanil

 

tapentadol

tenamfetamine

 

tenocyclidine

 

tetrahydrocannabinol

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

thebacon

 

thebaïne

4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-N-methyl-6,8-morfine

thiofentanyl

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propion- anilide

tilidine

 

TMA-2

2,4,5-trimethoxyamfetamine

trimeperidine

 

3,4,5-trimethoxyamfetamine, TMA

(±)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamine

zipeprol

 

* De door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde generieke benaming.

  • de esters en derivaten van ecgonine, die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne;

  • de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederivaten van lyserginezuur, en de daarvan door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen verkregen middelen;

  • vijfwaardige stikstof-gesubstitueerde morfinederivaten, waaronder begrepen morfine-N-oxide-derivaten, zoals codeïne-N-oxide;

  • de isomeren en stereoisomeren van tetrahydrocannabinol;

  • de ethers, esters en enantiomeren van de bovengenoemde substanties, met uitzondering van dextromethorfan (INN) als enantiomeer van levomethorfan en racemethorfan, en met uitzondering van dextrorfanol (INN) als enantiomeer van levorfanol en racemorfan;

  • preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten.

Lijst II

International Non-proprietary Name (INN)

andere benamingen

nadere omschrijving

allobarbital

 

alprazolam

 

amobarbital

 

amfepramon

 

aminorex

 

barbital

 

benzfetamine

 

bromazepam

 

brotizolam

2-bromo-4-(o-chlorofenyl)-9- methyl-6H-thieno(3,2-f) -s-triazolo(4,3-a)(1,4)diazepine.

buprenorfine

 

butalbital

 

butobarbital

bzp

1-benzylpiperazine

1-benzyl-1,4-diazacyclohexaan

camazepam

 

cathine

 

chlordiazepoxide

 

clobazam

 

clonazepam

 

clorazepaat

 

clotiazepam

 

cloxazolam

 

cyclobarbital

 

delorazepam

 

diazepam

 

estazolam

 

ethchlorvynol

 

ethinamaat

 

ethylloflazepaat

 

ethylamfetamine

 

fencamfamine

 

fendimetrazine

 

fenobarbital

 

fenproporex

 

fentermine

 

fludiazepam

 

flunitrazepam

 

flurazepam

 

gluthethimide

 

halazepam

 

haloxazolam

 

hasjiesj

een gebruikelijk vast mengsel van de afgescheiden hars verkregen van planten van het geslacht Cannabis (hennep), met plantaardige elementen van deze planten

hennep

elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden

ketazolam

 

lefetamine

 

loprazolam

 

lorazepam

 

lormetazepam

 

mazindol

 

medazepam

 

mefenorex

 

meprobamaat

 

mesocarb

 

methylfenobarbital

 

methyprylon

 

midazolam

 

nimetazepam

 

nitrazepam

 

nordazepam

 

oxazepam

 

oxazolam

 

pemoline

 

pentazocine

 

pentobarbital

 

fenazepam

7-Bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

pinazepam

 

pipradrol

 

prazepam

 

pyrovaleron

 

Qat

de bladeren en takjes van de plant Catha Edulis Forsk

secbutabarbital

 

temazepam

 

tetrazepam

 

triazolam

 

vinylbital

 

zolpidem

 

Paddo’s

A: . paddenstoelen die van nature de stof psilocine of psilocybine bevatten:

agrocybe farinacea

conocybe cyanopus

blauwvoetbreeksteeltje

conocybe kuehneriana

grasbreeksteeltje

conocybe siligineoides

conocybe smithii

copelandia affinis

copelandia anomala

copelandia bispora

copelandia cambodginiensis

copelandia chlorocystis

copelandia cyanescens

copelandia lentisporus

copelandia mexicana

copelandia tirunelveliensis

copelandia tropica

copelandia tropicalis

copelandia westii

galerina steglichii

gerronema fibula

gerronema solidipes

gymnopilus aeruginosus

gymnopilus braendlei

gymnopilus intermedius

gymnopilus lateritius

gymnopilus liquiritiae

gymnopilus luteofolius

gymnopilus luteoviridis

gymnopilus luteus

gymnopilus purpuratus

gymnopilus sapineus

dennevlamhoed

gymnopilus spectabilis

gymnopilus subpurpuratus

gymnopilus validipes

gymnopilus viridans

hypholoma gigaspora

hypholoma guzmanii

hypholoma naematoliformis

hypholoma neocaledonica

hypholoma popperianum

hypholoma rhombispora

inocybe aeruginascens

groenverkleurende vezelkop

inocybe coelestium

inocybe corydalina corydalina

groenige perevezelkop

inocybe corydalina erinaceomorpha

schubbige perevezelkop

inocybe haemacta

blozende stinkvezelkop

inocybe tricolor

mycena cyanorrhiza

blauwvoetmycena

panaeolina foenisecii

gazonvlekplaat

panaeolina rhombisperma

panaeolina sagarae

panaeolina microsperma

panaeolus africanus

panaeolus ater

zwartbruine vlekplaat

panaeolus castaneifolius

panaeolus fimicola

grauwe vlekplaat

panaeolus microsporus

panaeolus moellerianus

panaeolus olivaceus

panaeolus papilionaceus

witte vlekplaat

panaeolus retirugis

geaderde vlekplaat

panaeolus rubricaulis

panaeolus sphinctrinus

franjevlekplaat

panaeolus subbalteatus

gezoneerde vlekplaat

panaeolus venezolanus

pluteus atricapillus

pluteus cyanopus

blauwvoethertezwam

pluteus glaucus

pluteus nigriviridis

pluteus salicinus

grauwgroene hertezwam

pluteus villosus

psilocybe acutipilea

psilocybe angustipleurocystidiata

psilocybe antioquensis

psilocybe aquamarina

psilocybe argentipes

psilocybe armandii

psilocybe aucklandii

psilocybe australiana

psilocybe aztecorum

psilocybe aztecorum bonetii

psilocybe azurescens

psilocybe baeocystis

psilocybe banderiliensis

psilocybe barrerae

psilocybe bohemica

psilocybe brasiliensis

psilocybe brunneocystidiata

psilocybe caeruleoannulata

psilocybe caerulescens

psilocybe caerulescens ombrophila

psilocybe caerulipes

psilocybe carbonaria

psilocybe chiapanensis

psilocybe collybioides

psilocybe columbiana

psilocybe coprinifacies

psilocybe cordispora

psilocybe cubensis

psilocybe cyanescens

psilocybe cyanofibrillosa

psilocybe dumontii

psilocybe eucalypta

psilocybe fagicola

psilocybe fagicola mesocystidiata

psilocybe farinacea

psilocybe fimetaria

psilocybe fuliginosa

psilocybe furtadoana

psilocybe galindoi

psilocybe goniospora

psilocybe graveolens

psilocybe guatapensis

psilocybe guilartensis

psilocybe heimii

psilocybe heliconiae

psilocybe herrerae

psilocybe hispanica

psilocybe hoogshagenii hoogshagenii

psilocybe hoogshagenii convexa

psilocybe inconspicua

psilocybe indica

psilocybe isabelae

psilocybe jacobsii

psilocybe jaliscana

psilocybe kumaenorum

psilocybe laurae

psilocybe lazoi

psilocybe liniformans

psilocybe liniformans americana

psilocybe mairei

psilocybe makarorae

psilocybe mammillata

psilocybe meridensis

psilocybe mexicana

psilocybe moseri

psilocybe muliercula

psilocybe natalensis

psilocybe natarajanii

psilocybe ochreata

psilocybe papuana

psilocybe paulensis

psilocybe pelliculosa

psilocybe pericystis

psilocybe pintonii

psilocybe pleurocystidiosa

psilocybe plutonia

psilocybe portoricensis

psilocybe pseudoaztecorum

psilocybe puberula

psilocybe quebecensis

psilocybe ramulosa

psilocybe rostrata

psilocybe rzedowskii

psilocybe samuiensis

psilocybe sanctorum

psilocybe schultesii

psilocybe semilanceata

puntig kaalkopje

psilocybe septentrionalis

psilocybe serbica

psilocybe sierrae

psilocybe silvatica

psilocybe singerii

psilocybe strictipes

psilocybe stuntzii

psilocybe subacutipilea

psilocybe subaeruginascens

psilocybe subaeruginosa

psilocybe subcaerulipes

psilocybe subcubensis

psilocybe subtropicalis

psilocybe subyungensis

psilocybe subzapotecorum

psilocybe tampanensis

psilocybe tasmaniana

psilocybe uruguayensis

psilocybe uxpanapensis

psilocybe venenata

psilocybe veraecrucis

psilocybe villarrealii

psilocybe wassoniorum

psilocybe weilii

psilocybe weldenii

psilocybe wrightii

psilocybe xalapensis

psilocybe yungensis

psilocybe zapotecorum

B: . paddenstoelen die van nature muscimol en iboteenzuur bevatten:

amanita muscaria muscaria

vliegenzwam

amanita pantherina

panteramaniet

Preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten, met uitzondering van hennepolie.

Terug naar begin van de pagina