Regeling residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten BES

Artikel 1

Van de navolgende diergeneesmiddelen mag het residu in de erbij vermelde visserijproducten het aangegeven maximale gehalte niet overschrijden:

substantie

indicator-residu

diersoort

maximaal gehalte per kg

weefsel

azamethifos

azamethifos

zalm

100 g/kg

spier en huid

sarafloxacine

sarafloxacine

salmoniden

30 g/kg

spier en huid

Artikel 2

Van de navolgende bestrijdingsmiddelen mag het residu in de erbij vermelde visserijproducten het aangegeven maximale gehalte niet overschrijden:

Bestrijdingsmiddel: bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten, inbegrepen in de toegelaten maximale gehaltes

wijze waarop de maximale gehaltes aan residuen zijn uitgedrukt

toegelaten maximale gehaltes aan residuen (in milligram per kilogram)

aldrin

dieldrin

afzonderlijk of gezamenlijk uitgedrukt in dieldrin (HEOD)

aal

vislever

overige producten

0,05

chloordaan

oxychloordaan

som van de cis- en transisomeren en oxychloordaan, uitgedrukt in chloordaan

aal

vislever

overige producten

0,02

DDT

p.p.-DDE en p.p.-TDE

som van p.p.-DDT, o.p.-DTT, p.p.-DDE en p.p.-TDE, uitgedrukt in DDT

aal

vislever

overige producten

endrin

geen

endrin

aal

vislever

overige producten

alfa-HCH

geen

alfa-HCH

aal

vislever

overige producten

beta-HCH

geen

beta-HCH

aal

vislever

overige producten

heptachloor

heptachloor epoxyde

som van heptachloor en heptachloor epoxyde, uitgedrukt in heptachloor

aal

vislever

overige producten

hexachloorbenzeen

geen

hexachloorbenzeen

aal

vislever

overige producten

lindaan

geen

lindaan

aal

vislever

overige producten

daminozide

1,1-dimethyl-hydrazine

daminozide

overige producten

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 9 november 1998.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten BES.

Terug naar begin van de pagina