Regeling van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 27 van de IJkwet BES

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2016

Regeling van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 27 van de IJkwet BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Weegwerktuigen voor grove weging mogen slechts worden gebruikt voor de weging van:

 • 1. onverwerkte land-, tuin-, en bosbouwproducten;

 • 2. onverwerkte delfstoffen;

 • 3. houtskool;

 • 4. ijs;

 • 5. levende dieren;

 • 6. huiden;

 • 7. vis;

 • 8. personen;

 • 9. postpakketten, in postkantoren ambtshalve gewogen, met uitzondering van die met aangegeven waarde;

 • 10. bagage en vrachtgoederen ambtshalve gewogen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling van 9 juli 1956 ter uitvoering van artikel 27 van de IJkwet BES.

Terug naar begin van de pagina