Uitvoeringsregeling Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Uitvoeringsregeling Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES

Paragraaf 1. Laboratoria

Artikel 2

Als laboratoria, bedoeld in artikel 12, eerste lid van het Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES, worden aangewezen:

  • a. Het Nederlands Forensisch Instituut, en

  • b. een ander laboratorium dat door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd aan de hand van de algemene criteria voor het functioneren van beproevingslaboratoria, genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17 025, en deskundig is op het terrein van forensisch DNA-onderzoek.

Paragraaf 2. Zegels

Artikel 4

  • 1 De identiteitszegel te gebruiken voor sporenmateriaal bestaat uit een witte sticker van 6,7 centimeter breed bij 2,8 centimeter hoog, voorzien van het opschrift in blauwe kapitalen ‘POLITIE’, met daaronder in blauwe letters het opschrift ‘Korps landelijke politiediensten divisie Logistiek’. Aan de rechterzijde is de sticker voorzien van een, van boven naar onder geschreven, nummer.

  • 2 De identiteitszegel te gebruiken voor referentiemateriaal bestaat uit een witte sticker van 10 cm breed en 16,5 cm hoog voorzien van: het logo van Justitie, een antenne, een BARcode en het woord ‘SIN’ met een 4 letter/4 cijfercode combinatie beginnend met de letter R in kapitalen en eindigend met de letters NL in kapitalen.

  • 3 De sluitzegel bestaat uit een sticker van 10 centimeter breed bij 4,8 centimeter hoog, voorzien van een witte rand met daarbinnen een blauw vlak.

    Op het blauwe vlak is afgebeeld met in kapitalen NFI en binnen deze letters aan de linkerzijde het opschrift ‘Nederlands Forensisch Instituut’ en aan de rechterzijde ‘Ministerie van Justitie’.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES.

Terug naar begin van de pagina