Regeling verwijden van voorwerpen of stoffen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling verwijden van voorwerpen of stoffen BES

Artikel 1

 • 1. Ontheffing van het verbod in artikel 83, eerste lid, van het Besluit luchtverkeer BES kan worden verleend aan gezagvoerders van burgerluchtvaartuigen onder de voorwaarde dat de regels opgenomen in het tweede lid van dit artikel, in acht worden genomen.

 • 2. Een ontheffing geldt voor het tijdens de vlucht verwijderen van:

  • a. los fijn zand;

  • b. water;

  • c. stoffen ter bevordering of ter bescherming van het milieu dan wel de landtuin- of bosbouw;

  • d. voorwerpen waarvan de massa niet meer is dan 200 gram per voorwerp;

  • e. voorwerpen en stoffen voor militaire doeleinden of uit militaire luchtvaartuigen;

  • f. voorwerpen verband houdende met opsporings- en reddingsacties;

  • g. voorwerpen en stoffen voor politiedoeleinden.

Artikel 2

Voor het verwijderen tijdens de vlucht van voorwerpen waarvan de massa niet meer is dan 200 gram per voorwerp gelden de volgende regels:

 • a. de vlieghoogte is maximaal 600 m (2000 ft) boven grond of water;

 • b. het vliegzicht is 3 km of meer;

 • c. er is zicht op grond of water;

 • d. er is geen ander luchtverkeer in de nabijheid;

 • e. het voornemen om voorwerpen te verwijderen binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied wordt in het vliegplan vermeld, onder aanduiding van plaats en verwachte tijd;

 • f. ieder voorwerp met een massa tot 100 gram is voorzien van een valscherm met een middellijn van 25 cm of meer, tenzij het oppervlak van het voorwerp een massadichtheid in een bepaald punt heeft dat kleiner is dan 5 gram per cm en een massa heeft van minder dan 30 gram;

 • g. ieder voorwerp met een massa van 100 tot 200 gram is voorzien van een valscherm met een middellijn van 50 cm of meer;

 • h. strooibiljetten worden zodanig verwijderd dat deze niet in pakken of bundels kunnen neerkomen;

 • i. ieder voorwerp is van een niet-elektriciteit-geleidend materiaal of geïsoleerd;

 • j. voorwerpen worden door een ander dan de bestuurder van het luchtvaartuig verwijderd en wel zodanig dat de voorwerpen daarbij het luchtvaartuig niet raken.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwijden van voorwerpen of stoffen BES.

Terug naar begin van de pagina