Regeling luchtvaarttelecommunicatie BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling luchtvaarttelecommunicatie BES

Artikel 1

  • 1

    • a. het standaard-radiotelefonie ‘woordgebruik’ vermeld in ICAO-Document 4444 (Procedures for Air Navigation Services – Rules of the Air and Air Traffic Services), zoals opgenomen in de bijlage ‘ICAO documenten behorende bij diverse luchtvaartregelingen’;

    • c. de afkortingen en codes neergelegd in ICAO-Document 8400 (Procedures for Air Navigation Services – Abbreviations and Codes), zoals opgenomen in de bijlage bijlage ‘ICAO documenten behorende bij diverse luchtvaartregelingen’.

  • 2 Een wijziging van Bijlage 10 bij het Verdrag voor de internationale burgerluchtvaart geldt vanaf het moment waarop van deze wijziging mededeling in het Tractatenblad is gedaan.

  • 3 Van een wijziging in de bijlage bij deze regeling wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 2

  • 1 De luchtvaartcommuncicatie tussen luchtverkeersdiensten en luchtvaartuigen wordt gevoerd in de Engelse taal.

  • 2 In uitzonderlijke gevallen kunnen luchtverkeersdiensten ter vergemakkelijking van de communicatie met luchtvaartuigen en ter voorkoming van verwarring de communicatie in de Spaanse taal voeren.

  • 3 De taal die de luchtverkeersdienst hanteert wordt gepubliceerd in de luchtvaartgids en andere luchtvaartpublicaties die betrekking hebben op faciliteiten van luchtverkeersdiensten.

Artikel 4

Deze regeling berust op artikel 112, eerste lid, van het Besluit luchtverkeer BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Bijlage Icao documenten behorende bij diverse luchtvaartregelingen

(ligt ter inzage op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

Terug naar begin van de pagina