Regeling slepen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling slepen BES

Artikel 1

Ontheffing van het verbod in artikel 84, eerste lid, van het Besluit luchtverkeer BES kan worden verleend aan gezagvoerders van sleepvliegtuigen voor het uitvoeren van een VFR-vlucht met inachtneming van de volgende regels:

  • a. Een ontheffing kan verleend worden voor een periode van zes maanden;

  • b. de gezagvoerder beschikt over de bevoegdverklaring ‘sleepvliegen’;

  • c. het luchtvaartuig, waarmede de sleepvlucht wordt uitgevoerd moet voldoen aan de luchtwaardigheidseisen zoals die door de Minister worden vastgesteld;

  • d. boven het grondgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot 200 m buiten de kustlijn wordt de sleepvlucht, behalve wanneer dat nodig is om op te stijgen of te landen, uitgevoerd op tenminste 400 m boven de hoogste hindernis, die zich binnen een afstand van 600 m van het sleepvliegtuig bevindt;

  • e. indien het sleepvliegen zal plaatsvinden in een plaatselijk verkeersleidingsgebied wordt dit in het vliegplan vermeld onder aanduiding van de verwachte tijd van de sleepvlucht. De terzake gegeven aanwijzingen van de betrokken verkeersleidingsdienst moeten worden opgevolgd;

  • f. het afwerpen van sleepkabel en sleep moet zodanig plaatsvinden dat deze neerkomen zonder schade toe te brengen aan personen of zaken;

  • g. het doen neerkomen op een luchtvaartterein mag alleen met schriftelijke toestemming en met inachtneming van de voorschriften van de luchthavenmeester van het desbetreffende luchtvaartterrein.

Terug naar begin van de pagina