Wapenregeling BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wapenregeling BES

Bijlage

Ingevolge artikel 3 van de Wapenwet BES

Register No. ...........

Archief No. ...........

Aan...........

geboren te ........... de ...........

wonende of verblijvende te ...........

wordt machtiging verleend om op den openbaren weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats in het openbaar lichaam...........

........... gedurende het kalenderjaar ........... bij zich te hebben een ...........

Merk...........

No. ...........

Kaliber ...........

Nadere omschrijving ...........

...........

Met verbod om de dieren te doden aan de achterzijde dezes vermeld.

........... de ...........

De Gezaghebber,

Handtekening houder:

...........

N.B.

Deze machtiging is uitsluitend geldig voor het hierin aangeduide wapen en vervalt aan het einde van het kalenderjaar, waarvoor zij is verleend.

Vraagt voor de vervaldatum een nieuwe machtiging aan, eventuele strafvervolging en inbeslagneming van het wapen wordt daarmede voorkomen.

 • I. Herten (Biná);

 • II. De volgende vogelsoorten:

  • a. Natatores. Pelicanus Cinereus. Pelikaan.

  • b. Galinae. Columba passernia L. Totolika.

  • c. Passerini. Tringilla cinerea L. Moffi.

   Icterus Cur. (tropicus). Troepiaal.

   Parsu L. (luteslus). Para di misa.

   Certhia longerostris major. Para carpinteer.

   Certhia longerostris minor. Para carpinteer chikitu.

   Orpheus (americanis). Choechoebi.

   Trochulidus. Bleenchi. Kolibri.

   Certhia Illig (flaveola). Barica geel.

 • d. Pelargoherodii. Ardeidae. Reigers.

 • e. Phoenicopterii. Phoenicopterus roseus.

 • f. Phasianus communis. Fazant.

Terug naar begin van de pagina