Beleidsregel inzake tuchtrechtspraak

[Regeling vervallen per 19-06-2014.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 18-06-2014

Beleidsregel inzake tuchtrechtspraak

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants;

Gelet op artikel 33 van de Wet op de Registeraccountants, de artikelen 22, 41, 43 en 44 van de Wet tuchtrechtspraak accountants en de artikelen 31 tot en met 41 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;

Besluit als volgt:

Artikel 1

[Vervallen per 19-06-2014]

 • 2 De voorzitter van de Orde overweegt een klacht in te dienen op grond van bij hem of bij derden gerezen bezwaren.

 • 3 De voorbereiding van de klacht kent de volgende fasen:

  • a) Vooronderzoek;

  • b) Onderzoek;

  • c) Indienen klacht.

Artikel 2

[Vervallen per 19-06-2014]

 • 1 Bij derden gerezen bezwaren worden schriftelijk aan de voorzitter van de Orde kenbaar gemaakt.

 • 2 Het bezwaar vermeld de naam van de indiener en wordt ondertekend.

 • 3 Het bezwaar wordt door objectieve documentatie gesubstantieerd.

Artikel 3

[Vervallen per 19-06-2014]

 • 1 De voorzitter van de Orde neemt het bezwaar niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig in deze beleidsregel gesteld vereiste.

 • 2 De indiener van het bezwaar wordt van deze beslissing op de hoogte gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 19-06-2014]

 • 1 De voorzitter van de Orde vormt binnen een redelijke termijn een voorlopig oordeel over het bezwaar.

 • 2 De voorzitter van de Orde deelt aan de betrokken registeraccountant mee te overwegen een klacht in te dienen.

 • 3 De voorzitter van de Orde dient de klacht niet in voordat de betrokken registeraccountant in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 4 De voorzitter van de Orde deelt vooraf mee dat de door de betrokken registeraccountant verstrekte informatie en documentatie kan worden gebruikt bij het aanhangig maken van een tuchtprocedure.

 • 5 De voorzitter van de Orde deelt zijn beslissing omtrent het indienen van een klacht mee aan de betrokken registeraccountant en de indiener van het bezwaar.

Artikel 5

[Vervallen per 19-06-2014]

De voorzitter van de Orde overweegt beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven indien de uitspraak van de accountantskamer afwijkt van gevestigde beroepsopvattingen of jurisprudentie.

Artikel 6

[Vervallen per 19-06-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 19-06-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 19-06-2014]

De Nota bestuur en tuchtrechtspraak van 16 april 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 19-06-2014]

De Beleidsregel inzake tuchtrechtspraak treedt in werking op 1 oktober 2010.

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.

Terug naar begin van de pagina