Besluit aanwijzing stichting GaN als uitvoerder Dienst van Algemeen Economisch Belang

[Regeling vervallen per 30-09-2013.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 29-09-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 september 2010, nr. 151725, houdende aanwijzing van de stichting GaN als uitvoerder van een Dienst van Algemeen Economisch Belang

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-09-2013]

Het integraal en voor geheel Nederland beschikbaar maken van betrouwbare gegevens over flora en fauna in Nederland voor overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers is een Dienst van Algemeen Economisch Belang.

Artikel 2

[Vervallen per 30-09-2013]

De dienst wordt uitgevoerd door de stichting GaN die daartoe onder meer de zogenoemde Nationale Databank Flora en Fauna ontwikkelt, beheert en exploiteert.

Artikel 3

[Vervallen per 30-09-2013]

De borging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens over flora en fauna geschiedt door de daartoe door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemde Gegevensautoriteit Natuur.

Artikel 4

[Vervallen per 30-09-2013]

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010 en vervalt op 30 september 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina