Besluit zetel Rijksvertegenwoordiger BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van 29 september 2010, houdende vaststelling van het openbaar lichaam waar de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn zetel heeft (Besluit zetel Rijksvertegenwoordiger BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2010, nr. 2010-0000619588, CZW/WSG;

Gelet op artikel 187, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina