Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2011

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van PG/OGZ 3019309, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2011

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 06-06-2014]

  • 1 Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina