Besluit betaalbaarstelling door andere organen volksverzekeringen BES

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2010

Besluit betaalbaarstelling door andere organen volksverzekeringen BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

De Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao is ingevolge artikel 13, vierde lid van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) belast met de betaalbaarstelling van het pensioen, bedoeld in artikel 7, en de toeslag, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, of ten laste van de Sociale Verzekeringsbank aan degenen die tevens in het genot zijn van een pensioen ten laste van de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Het totaal bedrag van de betaalbaar gestelde ouderdomspensioenen wordt maandelijks bij vooruitbetaling door de Sociale Verzekeringsbank aan de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao overgemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Het indienen van een attestatie de vita geschiedt overeenkomstig de richtlijnen van de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 1970.

Terug naar begin van de pagina