Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES

Artikel 1. Meldingsvereisten bij ziekte of ongeval

  • 2 Na de melding van een ongeval of van ziekte is de werkgever verplicht onverwijld een afschrift van een volledig ingevuld en ondertekend formulier aan de werknemer te doen toekomen, ook indien deze bedlegerig is.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES.

Terug naar begin van de pagina