Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Met betrekking tot de transactie in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake fiduciaire diensten, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES.

Bijlage Indicatoren fiduciaire diensten

[Vervallen per 01-07-2012]

(Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES)

Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen transacties;

I. MELDING VERPLICHT:

[Vervallen per 01-07-2012]

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen en/of de financiering van terroristische activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Transacties, contant of betaald met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen:

  Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.600 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

II. MELDING VERPLICHT INDIEN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENER OORDEELT DAT EEN OF MEER VAN DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:

[Vervallen per 01-07-2012]

 • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terroristische activiteiten.

 • B. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:

  Transacties van USD 56.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna «cheques»), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • b. transactie a-typisch voor cliënt;

  • c. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande cheque(s) met grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen het profiel van de cliënt;

  • d. geëndosseerd op naam cliënt;

  • e. opvallend aantal rekeningen;

  • f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

  • g. ongewoon conditie aanbod.

 • C. Girale transacties:

  Transacties van USD 560.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. identificatieproblemen;

  • b. opvallend aantal rekeningen;

  • c. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met het profiel van de cliënt;

  • d. transactie a-typisch voor cliënt;

  • e. ongewoon conditieaanbod;

  • f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

  • g. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen de activiteiten van de cliënt;

  • h. bij de transactie wordt gebruik gemaakt van een borg- of zekerheidstelling of derdenrekening

  • i. inkomende transactie zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam;

  • j. de grondslag van de transactie is niet gedocumenteerd dan wel de transactie ontbeert een geldige juridische titel;

  • k. de transactie loopt via de bankrekening van de cliënt, maar is voor rekening en risico van een derde («fiduciair» gebruik van de rekening).

 • D. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Terug naar begin van de pagina