Wet ongevallen ambtenaren buiten diensttijd BES

Geldend van 30-08-2011 t/m heden

Wet ongevallen ambtenaren buiten diensttijd BES

Artikel 1

  • 1 Voor de toepassing van de Pensioenwet ambtenaren BES worden ongevallen, welke aan ambtenaren buiten diensttijd overkomen, terwijl zij terzake van opleidingen, welke van belang zijn voor de dienstuitoefening:

    lessen geven of volgen

    examens afnemen of afleggen

    vaardigheidsproeven afnemen of afleggen;

    deze ambtenaren geacht te zijn overkomen in diensttijd.

  • 2 De opleidingen welke van belang zij voor de dienstuitoefening worden aangewezen bij ministeriële regeling voor ambtenaren in dienst van de staat, en bij eilandsverordening voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Terug naar begin van de pagina