Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2010

[Regeling vervallen per 04-02-2015.]
Geldend van 30-09-2010 t/m 03-02-2015

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2010, nr. Z/F-3020173, tot aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van het CAK voor de Compensatie van het verplicht Eigen Risico (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2010)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3a.2 van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2015]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Compensatie van het verplicht Eigen Risico te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2010 € 4,426 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2015]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2015]

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2010.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina