Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet (BES)
IdentificatienummerBWBR0028496
RechtsgebiedProcesrecht | Burgerlijk procesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 2. Besluit tarief gijzeling 2005 BES
 3. Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
 4. Besluit ter uitvoering van artikel 862, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
 5. Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
 6. Besluit ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
 7. Besluit verklaring derdenbeslag BES

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Belastingwet BES
  Artikelen: 8.118, 8.48
 2. Besluit tarieven in burgerlijke zaken BES
  Artikelen: 1, 30, 33
 3. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikel: 110
 4. Burgerlijk Wetboek BES Boek 3
  Artikelen: 268, 270, 271
 5. Faillissementswet BES
  Artikel: 53
 6. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 18.3
 7. Monumentenwet BES
  Artikel: 11
 8. Onteigeningswet BES
  Artikelen: 5, 30, 46, 53
 9. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES
  Artikelen: 1, 68
 10. Pensioenwet BES
  Artikel: 22a
 11. Pensioenwet ambtenaren BES
  Artikel: 11h
 12. Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES
  Artikel: 32
 13. Uitvoeringswet van het tussen Nederland en Groot-Britannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen BES
  Artikel: 5
 14. Wet Inspectie Biociden BES
  Artikel: 18
 15. Wet aansprakelijkheid olietankschepen BES
  Artikel: 12
 16. Wet administratieve rechtspraak BES
  Artikelen: 23, 40, 50
 17. Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES
  Artikel: 60
 18. Wet drinkwater BES
  Artikel: 29
 19. Wet financiële markten BES
  Artikelen: 10:20, 1:25
 20. Wet maritiem beheer BES
  Artikel: 70
 21. Wet merken BES
  Artikel: 4
 22. Wet op het notarisambt BES
  Artikelen: 47, 50
 23. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 140
 24. Wet opruiming van schepen en wrakken BES
  Artikelen: 16, 17
 25. Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES
  Artikel: 20
 26. Wet post BES
  Artikel: 18
 27. Wet publieke gezondheid BES
  Artikel: 65
 28. Wet telecommunicatievoorzieningen BES
  Artikel: 34
 29. Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES
  Artikel: 15
 30. Wetboek van Strafvordering BES
  Artikelen: 119b, 145, 629a, 630
Terug naar begin van de pagina