Besluit aanwijzing toezichthouders Wet energiebesparing toestellen

[Regeling vervallen per 05-03-2011.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 04-03-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 september 2010, nr. WJZ/9190887, tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet energiebesparing toestellen (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet energiebesparing toestellen)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet energiebesparing toestellen;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2011]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet energiebesparing toestellen, worden aangewezen de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet energiebesparing toestellen.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina