Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake «creditcards», worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake «money transfers», worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage B bij dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES.

Bijlage A. Indicatoren creditcard transacties

[Vervallen per 01-07-2012]

(Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. MELDING VERPLICHT:

[Vervallen per 01-07-2012]

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;

 • B. Storting door cliënt:

  Contante storting door de cliënt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD 2.800.

 • C. Gebruik van creditcards:

  Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD 11.000 in of vanuit het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

 • D. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:

[Vervallen per 01-07-2012]

 • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage B. Indicatoren money transfer transacties

[Vervallen per 01-07-2012]

(Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. MELDING VERPLICHT:

[Vervallen per 01-07-2012]

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;

 • B. Contante transacties:

  Transacties boven USD 2.800, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debitcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening. Transacties boven USD 2.800 waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.

 • C. Transacties met aangewezen landen

  Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.

 • D. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme

  Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:

[Vervallen per 01-07-2012]

 • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Terug naar begin van de pagina