Besluit administratieve boete beleggingsinstellingen en administrateurs BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit administratieve boete beleggingsinstellingen en administrateurs BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 2 De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen van de betrokken beleggingsinstelling of administrateur. De boete bedraagt:

  • a. bij een eigen vermogen van ten hoogste USD 500.000: USD 500;

  • b. bij een eigen vermogen van meer dan USD 500.000, doch ten hoogste USD 5.000.000: USD 1.000;

  • c. bij een eigen vermogen van meer dan USD 5.000.000, doch ten hoogste USD 25.000.000: USD 6.000;

  • d. bij een eigen vermogen van meer dan USD 25.000.000, doch ten hoogste USD 50.000.000: USD 12.000;

  • e. bij een eigen vermogen van meer dan USD 50.000.000, doch ten hoogste USD 250.000.000: USD 24.000;

  • f. bij een eigen vermogen van meer dan USD 250.000.000: USD 25.000.

 • 3 De boete wordt telkens opgelegd voor elke overtreding en voor elke dag dat men in overtreding is.

 • 4 De Autoriteit Financiële Markten kan het boetebedrag matigen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit administratieve boete beleggingsinstellingen en administrateurs BES.

Terug naar begin van de pagina