Besluit wettelijke rente BES

Geldend van 16-02-2012 t/m heden

Besluit wettelijke rente BES

Artikel 1

De wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES, is gelijk aan de beleningsrente die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten laatstelijk is vastgesteld voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met 2 procentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar.

Terug naar begin van de pagina