Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

De hoofdstukken II en III van de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES zijn niet van toepassing op:

  • a. vennootschappen waarvan op de erkende effectenbeurzen geen aandelen worden verhandeld die zonder toepassing van artikel 2 van de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES als stemgerechtigde aandelen zouden worden aangemerkt;

  • b. vennootschappen waarvan de statuten bepalen dat de aandeelhouder het recht heeft om, onder bij of krachtens de statuten vastgestelde voorwaarden, zijn aandelen in het kapitaal van de vennootschap te doen inkopen;

  • c. vennootschappen waarvan de belegging en het beheer van het vermogen contractueel is opgedragen aan een derde, mits zulks blijkt uit de statuten of bij de laatste emissie van effecten aan de aandeelhouders en aan de inschrijvers op de emissie duidelijk kenbaar is gemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES.

Terug naar begin van de pagina