Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES

Artikel 1

Het verbod vervat in artikel 2 van de Wet winkelsluiting BES is niet van toepassing op:

  • a. een winkel, die deel uitmaakt van een woning en bedreven wordt vanuit een raam van die woning, mits de vloeroppervlakte van de ruimte die voor het gebruik als winkel gebezigd wordt niet meer bedraagt dan 16 m2 en de gezamenlijke verkoopwaarde van de voor verkoop bestemde goederen in of op het perceel, waarvan bedoelde winkel deel uitmaakt, niet meer bedraagt dan USD 280;

  • b. een winkel van waaruit uitsluitend bereide spijzen en dranken te verkrijgen zijn anders dan voor verbruik ter plaatse.

Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging en werkt terug tot en met 1 juni 1969.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES.

Terug naar begin van de pagina