Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES

Artikel 1

De aansprakelijkheid van het openbaar lichaam of de houder van de concessie, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES strekt zich niet verder uit dan tot:

Artikel 2

Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 1 meer dan een vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan worden de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan voldaan.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES.

Terug naar begin van de pagina