Besluit ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Artikel 1

Het bepaalde in artikel 993, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES geldt tevens, wanneer een beslissing, gegeven door een administratieve autoriteit van een vreemde Staat hier te lande uitvoerbaar is krachtens het op 15 april 1958 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen (Trb. 1959, 187).

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.

Terug naar begin van de pagina