Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Artikel 1

  • 2 Bewijzen van onvermogen voor op andere dan in het eerste lid van dit artikel genoemde plaatsen wonende, in artikel 876 van genoemd Wetboek bedoelde personen worden door de daartoe bevoegde macht hunner woonplaats afgegeven en door de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het gerecht in eerste aanleg op het betrokken eiland voor gezien getekend.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.

Terug naar begin van de pagina