Besluit vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven BES

Artikel 1

Terzake van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 6 lid 2 en 7 lid 1 tweede alinea van de Opiumwet 1960 Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden de navolgende regelen vastgesteld:

  • I. De verschuldigde vergoeding voor een verlof voor het vervaardigen van verdovende middelen waaronder begrepen de handelingen, bedoeld onder II en III, bedraagt voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan USD 56,–.

  • II. De verschuldigde vergoeding voor een verlof voor het bereiden, bewerken en verwerken van verdovende middelen, waaronder begrepen de handelingen, bedoeld onder III, bedraagt voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan USD 6,–.

  • III. De verschuldigde vergoeding voor een verlof voor het invoeren, uitvoeren, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, bezitten en aanwezig hebben van verdovende middelen bedraagt voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan USD 4,–.

Artikel 2

De vergoedingen als bedoeld in artikel 1 zijn niet verschuldigd voor een verlof, uitsluitend voor een wetenschappelijk of politioneel doel.

Artikel 3

De vergoedingen als bedoeld in artikel 1 moeten door degene, die het verlof vraagt, worden betaald op de wijze door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven BES.

Terug naar begin van de pagina