Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES

Artikel 1

  • 1 Eene vereeniging, welke ten doel heeft:

    • 1°. ongehoorzaamheid aan of overtreding van eene algemeene verordening of eene keur;

    • 2°. aanranding of bederf der goede zeden; of

    • 3°. stoornis in de uitoefening van rechten van wien het ook zij;

    • 4°. het bedrijven, in stand houden of bevorderen van discriminatie van mensen wegens hun ras;is, als strijdig met de openbare orde, verboden.

  • 2 Onder discriminatie wordt in dit artikel verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Wetboek van Strafrecht BES.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES.

Terug naar begin van de pagina