Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES

Artikel 2

Het minimumloon waarop artikel 1 aanspraak geeft, bedraagt voor de hierna te onderscheiden leeftijdsklassen het daarbij aan te geven percentage van het minimumloon, dat ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Wet minimumlonen BES voor de desbetreffende werknemer zou hebben gegolden indien hij de leeftijd van 21 jaar al zou hebben bereikt:

de 16 en 17-jarigen: 65

de 18-jarigen: 75

de 19-jarigen: 85

de 20-jarigen: 90

Terug naar begin van de pagina