Regeling ongediertebestrijdingsgassen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling ongediertebestrijdingsgassen BES

Artikel I

Als bestrijdingsmiddel bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES, waarvan de aankoop en de aanwending door de gebruiker uitsluitend is toegestaan op grond van een door of vanwege het Bestuurscollege verleende vergunning, worden aangewezen:

de ongediertebestrijdingsgassen:

Methylbromide,

Fosforwaterstof,

Sulfuryl fluoride,

Ethyleen oxide,

en de chemische verbindingen, die bestemd zijn te worden aangewend bij de bestrijding van ongedierte en welke door middel van een chemische reactie een van de bovengenoemde gassen genereren.

Terug naar begin van de pagina