Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 10-10-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Pensioenwet BES
  Artikel: 50
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES
  Artikel: 3
 3. Besluit beëdiging Gevolmachtigde Ministers
  Artikel: 5
 4. Besluit buitengewone agenten van politie 1966 BES
  Artikelen: 50, 51
 5. Besluit onderstand BES
  Artikel: 42
 6. Besluit overlegstelsel BES
  Artikel: 5.1
 7. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES
  Artikel: 20
 8. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
  Artikel: 8
 9. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
  Artikel: 5
 10. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 1
 11. Onderlinge regeling boedelscheiding AVBZ-fonds Nederlandse Antillen
  Artikel: 1
 12. Onderlinge regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
  Artikel: 1
 13. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de samenwerking tussen de landen bij de implementatie van verdragen
  Artikel: 9
 14. Onderlinge regeling opvolging en boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele andere aanverwante regelingen
  Artikel: 1
 15. Onderlinge regeling toedeling bijzondere AOV-categorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
  Artikel: 1
 16. Onderlinge regeling vereffening boedel Nederlandse Antillen
  Artikel: 1
 17. Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES
  Artikel: 10
 18. Pensioenwet BES
  Artikel: 1
 19. Regeling Urinecontrole gestichten BES
  Artikel: 9
 20. Regeling algemeen weerbericht BES 2010
  Artikel: 15
 21. Regeling financiële markten BES 2010
  Artikel: 6.1
 22. Regeling integriteit financiële markten BES
  Artikel: 57
 23. Regeling interlandelijke adoptie BES
  Artikel: 4
 24. Regeling kosteloze rechtskundige bijstand BES
  Artikel: 8
 25. Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen BES 2010
  Artikel: 10
 26. Regeling slacht- en vleeskeuring Bonaire
  Artikel: 117
 27. Reglement rijbewijzen
  Artikel: 197
 28. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
  Artikel: 14
 29. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 11
 30. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
  Artikel: 11
 31. Rijksbesluit rechtspositie Gouverneurs
  Artikel: 16
 32. Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 53, 58
 33. Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen
  Artikelen: IV, VI
 34. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikelen: 60a, 60b, 60c
 35. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 101a
 36. Wet geldstelsel BES
  Artikelen: 13a, 16
 37. Wijzigingswet Wet toelating en uitzetting BES
  Artikel: VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina