Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES

Artikel 1

De wetgeving van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba neemt niet de werkelijke zetel in aanmerking, als bedoeld in artikel 2 van het op 1 juni 1956 te ’s-Gravenhage gesloten Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Artikel 3

Deze wet wordt aangehaald als: Wet inzake erkenning rechtspersoonlijkheid vreemde vennootschappen BES.

Terug naar begin van de pagina