Wet hazardspelen BES II

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wet hazardspelen BES II

Artikel 1

Het bestuurscollege is bevoegd om, onder door hem te stellen voorschriften en waarborgen aan verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid doch die wel aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is en stichtingen met een sociaal of cultureel doel vergunning te verlenen tot het organiseren van hazardspelen.

Artikel 3

Het bestuurscollege is bevoegd een vergunning in te trekken indien hij van oordeel is, dat de bij de vergunning gestelde voorschriften en waarborgen niet worden nagekomen.

Artikel 4

De vergunninghouder, die de in artikel 1 bedoelde voorschriften of waarborgen niet nakomt, wordt geacht zonder vergunning te hebben gehandeld.

Terug naar begin van de pagina