Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 10-09-2010 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2010, nr. MEVA/NBO-2989947, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2 tranche

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche.]

Artikel II

[Vervallen per 06-06-2014]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend, blijft de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche van toepassing zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina