Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

[Regeling vervallen per 06-02-2016 met terugwerkende kracht tot 01-01-2016.]
Geldend van 09-09-2010 t/m 01-01-2016

Besluit van de Minister van Financiën, van 19 augustus 2010, nr. RVOB 2010/0301, tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf)

De Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 7 van de Regeling Baten-lastendiensten 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2016]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina