Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2011 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

   

Gemiddelde premieplichtig loon

29.900

Grens grote/kleine werkgever

747.500

Gemiddelde percentage

0,55%

Maximumpremie grote werkgevers

2,20%

Maximumpremie kleine werkgevers

1,65%

Minimumpremie kleine werkgevers

0,56%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,28%

Rekenpercentage

Correctiefactor werkgeversrisico

0,62%

1,96

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

5,00

2,50

1,66

1,25

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 2 augustus 2010

Voorzitter Raad van bestuur

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina