Besluit merkteken gewassen en gereinigde eieren (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-08-2010 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2010 tot vaststelling van het merkteken van gewassen en gereinigde eieren zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid,van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010 (Besluit merkteken gewassen en gereinigde eieren (PPE) 2010)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren:

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010 over en verstaat voorts onder:

grootverpakkingen: containers of andere verpakkingen met meer dan 360 eieren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 Het merkteken bestaat uit zwart gedrukte letters op een gele ondergrond, waarbij de letters “gewassen/gereinigde eieren” ten minste 1 centimeter hoog zijn en de overige letters voldoende leesbaar in het merkteken zijn aangebracht.

  • 3 Het merkteken wordt aangebracht op grootverpakkingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit merkteken gewassen en gereinigde eieren (PPE) 2010.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 juni 210

J.T. Wolleswinkel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina