Besluit aanwijzing gebieden met hondenziekte (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 17-07-2010 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 juni 2010 houdende vaststelling van twee gebieden waar de aanwezigheid van hondenziekte is vastgesteld (Besluit aanwijzing gebieden met hondenziekte (PPE) 2010)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010;

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In de gebieden aangegeven op de kaarten in de bijlagen I en II is de aanwezigheid van de hondenziekte, als bedoeld in de Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010, vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing gebieden met hondenziekte (PPE) 2010.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 29 juni 2010

J.T. Wolleswinkel

plv. voorzitter

Bijlage I. bij het Besluit aanwijzing gebieden met hondenziekte (PPE) 2010

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 247110.png

Bijlage II. bij het Besluit aanwijzing gebieden met hondenziekte (PPE) 2010

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 247111.png
Terug naar begin van de pagina