Besluit instelling Expertgroep Ambassadeur stedelijke distributie

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 19-08-2010 t/m 31-12-2011

Besluit instelling Expertgroep Ambassadeur stedelijke distributie

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Er is een Expertgroep Ambassadeur stedelijke distributie, hierna te noemen de Expertgroep.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De Expertgroep heeft tot taak de Ambassadeur stedelijke distributie op zijn verzoek te adviseren en te ondersteunen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Expertgroep bestaat uit de volgende leden:

  • a. de heer R. Augustijn, te Nijmegen;

  • b. de heer W..J. Drost, te Hoevelaken;

  • c. vanaf 1 september 2010, mevrouw M. van Haaren, te Ede;

  • d. mevrouw B.M. Hendriks, te Nijmegen;

  • e. de heer R. T. Metz, te Apeldoorn;

  • f. tot 17 juni 2010, mevrouw C. van Nieuwenhuizen, te ’s-Hertogenbosch;

  • g. de heer P. J. van der Sterre, te Zoetermeer;

  • h. de heer P. Tjalma, te Zoetermeer;

  • i. de heer C. Werner, te Arnhem.

 • 2 De leden van de Expertgroep hebben zitting zonder last.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Leden van de Expertgroep worden op eigen aanvraag door de minister van Verkeer en Waterstaat ontslagen. Zij kunnen voorts door de minister van Verkeer en Waterstaat worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De archiefbescheiden van de Expertgroep worden na opheffing van de Expertgroep overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2009 en vervalt op 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C. Eurlings

Terug naar begin van de pagina