Besluit bekendmaking in Aruba van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet [...] Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

Geldend van 11-08-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van het Koninkrijk van 1 juli 2010, nummer 2010/1, houdende bekendmaking in Aruba van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant en de Landscourant van Aruba geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2010

De

Minister

van Justitie van het Koninkrijk,
namens deze:

de directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken,

R.K. Visser

Terug naar begin van de pagina