Verordening op de tarieven contributie 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Verordening op de tarieven contributie 2011

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt voor:

  • Groep A € 1.405,–

  • Groep B € 705,–

  • Groep C € 290,–

  • Groep D € 135,–

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2012]

Het bedrag van de korting, bedoeld in artikel 6a, van de Algemene Contributieverordening bedraagt voor:

  • Groep A € 50,–

  • Groep B € 20,–

  • Groep C € 10,–

  • Groep D € 5,–

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven contributie 2011.

Terug naar begin van de pagina