Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2011

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

stelt de volgende verordening vast:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot tijdelijke vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt

 • a. bij een eerste verzoek € 100,–;

 • b. bij een tweede verzoek € 175,–; en

 • c. bij een derde of volgend verzoek € 250,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt:

 • a. voor een eerste toetsing: € 700,–;

 • b. voor een hertoetsing: € 1.030,–.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een toetser die voor een toetsing of accreditatie wordt ingeschakeld, ontvangt voor de bij de te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie ten behoeve van de toetsing aangevangen dagdelen een vergoeding ten bedrage van € 360,– per dagdeel.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, geldt voor ten hoogste twee dagdelen per dag.

 • 3 Een dagdeel omvat een tijdsperiode van drie uur.

 • 5 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 1, vierde lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met de toetsing van een accountantspraktijk of te accrediteren koepelorganisatie.

 • 6 Een toetser verzoekt om toepassing van het vorige lid en overlegt daarbij bewijsstukken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2011.

Terug naar begin van de pagina