Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-07-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 februari 2010 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de secretaris van het Productschap Vee en Vlees wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V. te Zeist die het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van de onder het productschap ressorterende sectoren en ervaring met inspectiewerkzaamheden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 februari 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina