Regeling uitvoering artikel 9 Frequentiebesluit

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 07-06-2011 t/m 14-03-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 juli 2010, nr. WJZ/10109558, tot uitvoering van artikel 9 van het Frequentiebesluit

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II van het Besluit van 13 juli 2010 tot wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de flexibilisering van bestaande vergunningen voor GSM, GSM gecombineerd met DCS1800, en DCS1800 en wijziging van het Frequentiebesluit in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina